Batman bestaat niet. Robin wel

Robin ibens

5de plaats - SPA plus

Ik ben vader van 3 geboren en getogen Kersbekenaartjes en de man van Karen, de nieuwe zorgjuf van Hoeleden.

Als hardwerkende creatieve ondernemer, heb ik de laatste jaren internationaal veel positieve, mobiliserende projecten gecreëerd en gerealiseerd. Die kennis, ervaring en energie wil ik graag inzetten in onze eigen mooie streek.

Vanaf 14 oktober wil ik met jullie allemaal samen, vorm geven aan een duurzame toekomst voor ons Kortenaken.

 • VANDEWIJNGAERDEN Griet
 • BILS Albert
 • STERKENDRIES Paul
 • EYLETTEN André
 • IBENS Robin
 • OLIVIERS Maggy
 • JONCKERS Marina
 • JORDENS Anne
 • STRUYS Kris
 • LEWYLLE Guy
 • VANOEVEREN André
 • DEWIL Hugo
 • HOSTE Karin
 • POLLEUNIS Hilde
 • VAN KERKHOVEN Debby
 • HOUBLON Ria
 • VAN HELLEMONT Nathalie
 • WUESTENBERGHS Valère
 • DE ROO Ludo

Samen werken aan het Velpeparadijs

Vanaf 14 oktober wil ik met jullie allemaal samen, vorm geven aan een duurzame toekomst voor Kortenaken. Mijn 14 accenten in het Velpeparadijs zijn:

 Jongeren en ontspanning

 • Ruimte om te fuiven of samen muziek te maken.
 • Actief op zoek gaan naar de behoefte van onze jongeren, meer DU!K voor de jeugd.
 • Een speelbos.

Milieu en landbouw

 • Samen met natuurverenigingen investeren in onze natuurpracht.
 • Als gemeente het goede voorbeeld geven inzake energieverbruik; investeren in isolatie en duurzame energievoorziening.
 • Het samenbrengen voor overleg van landbouwraad en milieuadviesraad.

Mobiliteit en veiligheid

 • Het aanpakken van snelheidsduivels. Flitspalen en meer mobiele snelheidscontrole zijn noodzakelijk voor de veiligheid van iedereen.
 • Een uitbreiding van de wandelpaden, meer en meer openmaken van ‘buurtwegen’.

Gelukkig ouder worden

 • Een boodschappendienst voor bejaarden, om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
 • De uitbouw van een dagopvang voor bejaarden, om iedereen gelukkig oud te laten worden in eigen gemeente.

Nieuwe initiatieven

 • Een herstelcafé waar handige Harry’s en creatieve Mariëtten elkaar helpen om kleine elektronische apparaten en kleding te herstellen.
 • Het nemen en ondersteunen van initiatieven om mensen samen te brengen: mobiel jeugdhuis in de zomer, gezamenlijke babyborrels, …

Participatie en inspraak

 • Regelmatige inspraakmomenten in ‘het bestuurscafé’.
 • Een online platform waar initiatieven vorm kunnen krijgen en die mensen en ideeën voor onze gemeente sneller bij elkaar brengen.

Het Velpeparadijs met Spa-plus

Samen, onder de vleugels van Spa-plus hebben groenen, socialisten en onafhankelijk een programma uitgewerkt voor de komende 6 jaar. 
‘Het Velpeparadijs’.
Allemaal krijgen jullie ons programma thuisgebracht. We het nog eens wil nalezen kan dat hier.

Ik ben fier dat ik deel uitmaak van een groep mensen, een beweging, die samen deze duurzame visie kunnen onderschrijven en die willen werken een aan schone toekomst voor ons allemaal.

Samen staan we voor vele uitdagingen! Uitdagingen die verder reiken dan een termijn van 6 jaar.

Hoe creëren wij terug werk voor onze jongeren?
Hoe garanderen wij onze landbouwbedrijven een toekomst?
Hoe beschermen wij onze natuurpracht?
Hoe doen wij onze bijdrage naar een meer CO2 neutrale samenleving?
Hoe zorgen wij ervoor dat we samen terug veilig naar school kunnen fietsen?
Hoe zorgen wij dat niemand eenzaam oud moet worden?
Hoe gaan wij onze eigen energievoorraad blijven garanderen?

Om op alle deze vragen antwoorden op te vinden, zullen wij anders moeten beginnen denken. Creatief zijn. Jongeren betrekken en een duidelijke plaats geven. Goede waarden koesteren maar evengoed durven breken met vastgeroeste gewoontes. Nieuwe werkmodellen installeren en constructieve samenwerkingen opstarten.

Als ervaren ondernemer en project manager, zie ik veel opportuniteiten:

coöperatieve vennootschappen voor lokale energie en gezonde consumptie, slimme investeringen in isolatie en waterhuishouding met duurzame en positieve effecten op langere termijn, grotere inspraak met meer verantwoordelijkheden van de inwoners, stimuleren van andere woonformules als kangoeroewoning, co-housing,…

Maar dat wil zeggen. Veel praten, goed denken en hard werken. Samen denken, beslissen en doen.

Met een grote burgerparticipatie.

Met een overheidsapparaat dat draait en waar iedereen zich ten volle inzet waarvoor hij wordt betaald!

Met samenwerkingsverbanden tussen de profit & de non-profit en tussen overheidsinstellingen onderling.

Met geld van Europa, Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Kortenaken, u en mij.

Met inspanningen en toegevingen van iedereen.

Graag wil ik mijn verantwoordelijkheid opnemen. Als u voor mij kiest, beloof ik mij ten volle in te zetten.

Voor een toekomst voor onze jongeren en een warme oude dag voor onze ouderen.

Voor onze gezondheid en ons welzijn.

Voor onze huizen en onze veiligheid.

Voor onze natuur en onze cultuur.

Voor onze jobs en onze leefkwaliteit.

Kortom, voor een groen, warm en sociaal Kortenaken. Morgen, overmorgen, en nog veel langer.

Meer info

 • Robin ibens
 • 37 jaar
 • Project manager
 • Nieuwstraat 10
  Kersbeek-Miskom
 • robin@kortenaken2024.be
 • 0497 47 72 85

Laat van je horen.

Ik ben blij dat ik op deze manier even bij jullie de huiskamer mocht binnenlopen. Heb je ondertussen nog ideeën, bedenkingen, vragen of bezorgdheden. Mijn mail, mijn telefoon en mijn deur staan open!

Vanaf 14 oktober hoop ik dat deze website, kortenaken2024, een plek kan worden om van gedachten te wisselen, ideeën te opperen en samen te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Kortom, om samen vorm te geven aan ons Kortenaken van morgen!